WebHosting

OnLine

Nabízíme

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ


pro společnost
Bydžovský s.r.o.
IČ: 24689459 DIČ: CZ24689459
Mládežnická 3059/10
106 00 Praha 10
Společnost je registrována u Městského soudu Praha - spisová značka: C166290

provozovatele služby www.rozhled.cz

Tyto Zásady popisují, jak nakládáme s osobními údaji fyzických osob, přičemž dodržujeme NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č.2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), známým také jako GDPR (dále budeme používat zkratku „GDPR“).

1/ jaké osobní údaje shromažďujeme:
Veškeré údaje potřebné pro fakturaci, případnou registraci domén, či pro plnění úkolů Policie České republiky a ostatních orgánů státní moci, tj:
- Jméno
- Příjmení
- Adresa
- Email
- Telefon
- IČ a DIČ
- Číslo bankovního účtu
- IP adresu

2/ Jak dlouho data uchováváme:
Vaše údaje uchováváme po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (maximálně po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).

3/ Kde data uchováváme a kdo k nim má přístup:
Elektronické data a veškerou technologii máme umístěnou v prostorách
Master Internet, s.r.o. Kodaňská 46, Praha 10
v nonstop monitorovaných a zabezpečených prostorech.

Papírové dokumenty uchováváme v uzamykatelných prostorech s omezeným přístupem.

Data můžeme předat našim dodavatelům:
- účetní firma UOL a.s.
- registrátor domén GRANSY S.R.O.

4/ Za podmínek stanovených GDPR máte:
- právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
- právo na opravu osobních dat dle čl. 16 GDPR. Popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR,
- právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR,
- právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 17 GDPR,
- právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR,
- právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky.


V Praze dne 25.5.2018